Axısxa kənd N.Həmidov adına tam orta məktəb

Ünvan: Axısxa kəndi

Telefon: 0503528033

Qaratəpə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 0503497925

Qaratəpə kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 0506444257

Nizami kənd M.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nizami kəndi

Telefon: 0504635953

Muğangəncəli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Muğangəncəli kəndi

Telefon: 0506620296

Çölbəşdəli kənd R.Şirinov adına tam orta məktəb

Ünvan: Çölbəşdəli kəndi

Telefon: 0506219832

Qarağac kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarağac kəndi

Telefon: 0554181065

Güdəcühür kənd tam orta məktəb

Ünvan: Güdəcühür kəndi

Telefon: 0506356470

Güdəcühür kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Güdəcühür kəndi

Telefon: 0505833606

Qasımbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qasımbəyli kəndi

Telefon: 0553341309

Balahəşimxanlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Balahəşimxanlı kəndi

Telefon: 0502014075

Nərimankənd kənd M.Şahmurov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nərimankənd kəndi

Telefon: 0503521216

Qaragünə kənd İ.Qasımov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Qaragünə kəndi

Telefon: 0212372240

Qaragünə kənd E.Sədiyev adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Qaragünə kəndi

Telefon: 0554850011

Əsədli kənd R.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Əsədli kəndi

Telefon: 0518362949