Sabirabad  Rayon Təhsil Şöbəsinin  2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan
Sabirabad  Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Qarayev Pəhlivan Haqverdi oğlu
Çərşənbə 16.00-18.00 Sabirabad  Rayon Təhsil Şöbəsinin qəbul otağı