İmişli şəhər N. Nərimanov adına1 saylı humanitar təmayüllü məktəb-lisey

Ünvan: İmişli şəhəri M. Əzizbəyov küçəsi 23

Telefon: (02124) 6-24-58

İmişli şəhər N. Gəncəvi adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İmişli şəhəri A. Ələsgər küçəsi 15

Telefon: (02124) 6-33-59

İmişli şəhər Ş. Məmmədov adına 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İmişli şəhəri S. Fətəliyev küçəsi 1

Telefon: (02124) 6-24-63

İmişli şəhər E. İbrahimov adına 4 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İmişli şəhəri M. Sadıqcan küçəsi 5

Telefon: (02124) 6-25-27

İmişli şəhər N. Şirinov adına 5 saylı texniki təmayüllü məktəb-lisey

Ünvan: İmişli şəhəri T. İsmayılov küçəsi 4

Telefon: (02124) 6-28-35

İmişli şəhər Ə. Səmədov adına 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İmişli şəhəri M. Müşfiq küçəsi 48

Telefon: (02124) 6-56-42

İmişli şəhər A. Eminov adına 7 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İmişli şəhəri M. Əsədov kücəsi 16

Telefon: (02124) 6-23-80

İmişli şəhər 8 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İmişli şəhəri Şəhriyar küçəsi 7

Telefon: (02124) 6-14-47

Ağaməmmədli kənd E. Heydərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağaməmmədli kəndi

Ağamallar kənd M. Aslanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ağamallar kəndi

Allahmədətli kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Allahmədətli kəndi

Aranlı kənd Y. Sadatxanov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Aranlı kəndi

Aranlı kənd N. Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Aranlı kəndi

Axıcanlı kənd S. Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Axıcanlı kəndi

Bəcirəvan kənd A. Kərimov adına tam orta məktəb

Ünvan: Bəcirəvan kəndi