Şərq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şərq kəndi

Türklər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Türklər kəndi

Xalac kənd tam orta məktəb

Ünvan: Xalac kəndi

Çəmənli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Çəmənli kəndi

Bahar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bahar kəndi

Mil kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Mil qəsəbə

Milabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Milabad kəndi

Cavad kənd 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Cavad kəndi

Yeni Mil kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yeni Mil kəndi

Yuxarı Aran kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Aran kəndi

Örənqala kənd tam orta məktəb

Ünvan: Örənqala kəndi

Baharabad kənd tam orta məktəb

Ünvan: Baharabad kəndi

Günəşli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Günəşli kəndi

Əmirzeyidli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Əmirzeyidli kəndi

Qaradağlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaradağlı kəndi