Cavad kənd 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Cavad kəndi

Telefon: 0557406299

Sabirabad şəhər M.Ə.Sabir adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Sabirabad rayon H.Əliyev pr.-43

Telefon: 0558519970

 

Sabirabad şəhər S.Vurğun adına 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: H.Həmidov küç.-2

Telefon: 0506204101

Sabirabad şəhər M.Müşfiq adına 4 saylı tam orta məktəb

Ünvan: H.Həmidov küç.113

Telefon: 0505434156

 

Sabirabad şəhər N.Gəncəvi adına 5 saylı tam orta məktəb

Ünvan: 20 yanvar küç 7

Telefon: 0508991991

Sabirabad şəhər H.Z.Tağıyev adına 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan:

Telefon: 5-74-53

 

Sabirabad şəhər Z.Hacıyev adına 7 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İ.İsgəndərov küç.101

Telefon: 0517789540

Sabirabad şəhər E.Nadirov adına 8 saylı beynəlmiləl tam orta məktəb

Ünvan: V.Əhmədov küç 29

Telefon: 0558586644

 

Sabirabad şəhər 9 saylı umumi orta məktəb

Ünvan: M.S.Ordubadi küc 2

Telefon: 0212357773

Ulacalı kənd B.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ulacalı kəndi

Telefon: 0503624059

 

Quruzma kənd tam orta məktəb

Ünvan: Quruzma kəndi

Telefon: 0503779812

Yolçubəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yolçubəyli kəndi

Telefon: 0518855464

 

Yolçubəyli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yolçubəyli kəndi

Telefon: 0505586840

Həşimxanlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Həşimxanlı kəndi

Telefon: 0516350824

 

Cağırqan kənd C.Xəlilov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cağırqan kəndi

Telefon: 0503465162

Axısxa kənd N.Həmidov adına tam orta məktəb

Ünvan: Axısxa kəndi

Telefon: 0503528033

 

Qaratəpə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 0503497925

Qaratəpə kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 0506444257

 

Nizami kənd M.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nizami kəndi

Telefon: 0504635953

Muğangəncəli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Muğangəncəli kəndi

Telefon: 0506620296

 

Çölbəşdəli kənd R.Şirinov adına tam orta məktəb

Ünvan: Çölbəşdəli kəndi

Telefon: 0506219832

Qarağac kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarağac kəndi

Telefon: 0554181065

 

Güdəcühür kənd tam orta məktəb

Ünvan: Güdəcühür kəndi

Telefon: 0506356470

Güdəcühür kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Güdəcühür kəndi

Telefon: 0505833606

 

Qasımbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qasımbəyli kəndi

Telefon: 0553341309

Balahəşimxanlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Balahəşimxanlı kəndi

Telefon: 0502014075

 

Nərimankənd kənd M.Şahmurov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nərimankənd kəndi

Telefon: 0503521216

Qaragünə kənd İ.Qasımov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Qaragünə kəndi

Telefon: 0212372240

 

Qaragünə kənd E.Sədiyev adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Qaragünə kəndi

Telefon: 0554850011

Əsədli kənd R.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Əsədli kəndi

Telefon: 0518362949

Xəlfəli kənd T.Nurullayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Xəlfəli kəndi

Telefon: 0519279800

Surra kənd Ş.Babayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Surra kəndi

Telefon: 0506217949

 

Mürsəlli kənd Y.Qasımov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mürsəlli kəndi

Telefon: 0503626877

Azadakənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Azadakənd kəndi

Telefon: 0503662621

 

Qalaqayın kənd Ə.Qurbanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qalaqayın kəndi

Telefon: 0505819594

Yenikənd kənd A.Ağarəhimov adına tam orta məktəb

Ünvan: Yenikənd kəndi

Telefon: 0504748041

 

Şəhriyar kənd M.Məlikov adına tam orta məktəb

Ünvan: Şəhriyar kəndi

Telefon: 0517119505

Qaratoqay kənd N.Almazov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qaratoqay kəndi

Telefon: 0503196725

 

Ələmbəyli kənd F.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ələmbəyli kəndi

Telefon: 0505454533

Zəngənə kənd Y.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Zəngənə kəndi

Telefon: 0506265618

 

Əhmədabad kənd B.Şabanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Əhmədabad kəndi

Telefon: 0519741450

Əhmədabad kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Əhmədabad kəndi

Telefon: 0517112167

 

Bulduq kənd İ.Mirzəyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Bulduq kəndi

Telefon: 0503423560

Qaralar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaralar kəndi

Telefon: 0504062768

 

Qaralar kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Qaralar kəndi

Telefon: 0503989235

Qaraqaşlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaraqaşlı kəndi

Telefon: 0505808264

 

Yaxadəllək kənd Ə.Xanlarov adına tam orta məktəb

Ünvan: Yaxadəllək kəndi

Telefon: 0517930224

Ağammədli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ağammədli kəndi

 

Narlıq kənd Ə.Səmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Narlıq kəndi

Telefon: 0503679612

Bulaqlı kənd V.Quliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Bulaqlı kəndi

Telefon: 0503520389

 

Türkədi kənd R.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Türkədi kəndi

Telefon: 0505884891

Çiçəkli kənd Ə.Şərbətov adına tam orta məktəb

Ünvan: Çiçəkli kəndi

Telefon: 0506876235

 

Moranlı kənd Ş.Hüseynov adına tam orta məktəb

Ünvan: Moranlı kəndi

Telefon: 0516129720

Yuxarı Axtaçı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Axtaçı kəndi

Telefon: 0506892007

 

Axtaçı kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Axtaçı kəndi

Telefon: 0506887827

Ətcələr kənd tam orta məktəb

Ünvan: Ətcələr kəndi

Telefon: 0503197338

 

Qəzli kənd B.Rəhimov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qəzli kəndi

Telefon: 0503363172

Balvar kənd C.Fərzəliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Balvar kəndi

Telefon: 0503457037

 

Kovlar kənd M.Tağıyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Kovlar kəndi

Telefon: 0558736531

Poladtoğay kənd M.İsmayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Poladtoğay kəndi

Telefon: 0505848747

Sarxanbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sarxanbəyli kəndi

Telefon: 0504522859

Əlicanlı kənd N.İsmayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Əlicanlı kəndi

Telefon: 0503111372

 

Cavad kənd 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Cavad kəndi

Nəsimi kənd R.Əhmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nəsimi kəndi

Telefon: 0519275231

 

Rüstəmli kənd T.Mirzəyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Rüstəmli kəndi

Telefon: 0503325797

Dadaşbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Dadaşbəyli kəndi

 

Zal Qarağac kənd M.Mikayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Zal Qarağac kəndİ

Telefon: 0558978325

Muradbəyli kənd M.Daşdiyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Muradbəyli kəndi

Telefon: 0553854622

 

Cəngən kənd A.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cəngən kəndi

Telefon: 0505637244

Əsgərbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Əsgərbəyli kəndi

Telefon: 0504164781

 

Çöl Dəllək kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Çöl Dəllək kəndi

Telefon: 0558822501

Salmanlı kənd Ş.Kərimov adına umumi orta məktəb

Ünvan: Salmanlı kəndi

Telefon: 0504340024

 

Hacibəbir kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Hacibəbir kəndi

Telefon: 0558696955

Balakənd kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Balakənd kəndi

Telefon: 0555577997

 

Osmanlı kənd A.Məmmədov adına umumi orta məktəb

Ünvan: Osmanlı kəndi

Telefon: Osmanlı kənd A.Məmmədov adına umumi orta məktəb

Xankeçən kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Xankeçən kəndi

Telefon: 0505832405

 

Axtaçı-Muğan kənd S.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Axtaçı-Muğan kəndi

Telefon: 0504113860

Surxayoba kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Surxayoba kəndi

Telefon: 0706704517

 

Kürkəndi kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Kürkəndi kəndi

Telefon: 0557752215

Yastıqobu kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Yastıqobu kəndi

Telefon: 0557687116

 

Qəfərli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qəfərli kəndi

Telefon: 0506233979

Balahəşimxanlı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Balahəşimxanlı kəndi

 

Çöl Ağamammədli kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Çöl Ağamammədli kəndi

Telefon: 0503126612