Dünyamalılar kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Dünyamalılar kəndi

Dünyamalılar kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Dünyamalılar kəndi

Soltanbud kənd tam orta məktəb

Ünvan: Dünyamalılar kəndi

Əlinəzərli kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi

Ünvan: Əlinəzərli kəndi

Əlinəzərli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi

Ünvan: Əlinəzərli kəndi

Kəbirli kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Kəbirli kəndi

Kəbirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Kəbirli kəndi

Yuxarı Kəbirli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Kəbirli kəndi

Eyvazallar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Eyvazallar kəndi

Tatalılar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Tatalılar kəndi

I Aşıqlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: I Aşıqlı kəndi

II Aşıqlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: II Aşıqlı kəndi

Bünyadlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bünyadlı kəndi

Qarallar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarallar kəndi

İmamverdilər kənd tam orta məktəb

Ünvan: İmamverdilər kəndi