Soltanabad kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Soltanabad kəndi

Telefon: 0506687132

Heydərabad kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Heydərabad kəndi

Telefon: 0505762643