Kürdmahmudlu kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kürdmahmudlu kəndi

Məmmədli kənd M. Mirzəyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Məmmədli kəndi

Məzrəli kənd R. Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Məzrəli kəndi

Mirili kənd R. İsmayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mirili kəndi

Muradallı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Muradallı kəndi

Muradxanlı kənd M. Məhəmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Muradxanlı kəndi

Muradxanlı kənd S. Qarayev adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Muradxanlı kəndi

Murğuzallı kənd A. Mejdunov adına tam orta məktəb

Ünvan: Murğuzallı kəndi

Mürsəlli kənd V. Haqverdiyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Mürsəlli kəndi

Nurulu kənd A. Bayramov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nurulu kəndi

Ölcələr kənd N. Əzizalıyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ölcələr kəndi

Oruclu kənd tam orta məktəb

Ünvan: Oruclu kəndi

Oruclu kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Oruclu kəndi

Otuziki kənd tam orta məktəb

Ünvan: Otuziki kəndi

Qaraqaşlı kənd F. Əsədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qaraqaşlı kəndi