Sabirabad şəhər H.Z.Tağıyev adına 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan:

Telefon: 5-74-53

Sabirabad şəhər Z.Hacıyev adına 7 saylı tam orta məktəb

Ünvan: İ.İsgəndərov küç.101

Telefon: 0517789540

Sabirabad şəhər E.Nadirov adına 8 saylı beynəlmiləl tam orta məktəb

Ünvan: V.Əhmədov küç 29

Telefon: 0558586644

Sabirabad şəhər 9 saylı umumi orta məktəb

Ünvan: M.S.Ordubadi küc 2

Telefon: 0212357773

Ulacalı kənd B.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Ulacalı kəndi

Telefon: 0503624059

Quruzma kənd tam orta məktəb

Ünvan: Quruzma kəndi

Telefon: 0503779812

Yolçubəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yolçubəyli kəndi

Telefon: 0518855464

Yolçubəyli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yolçubəyli kəndi

Telefon: 0505586840

Həşimxanlı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Həşimxanlı kəndi

Telefon: 0516350824

Cağırqan kənd C.Xəlilov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cağırqan kəndi

Telefon: 0503465162

Axısxa kənd N.Həmidov adına tam orta məktəb

Ünvan: Axısxa kəndi

Telefon: 0503528033

Qaratəpə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 0503497925

Qaratəpə kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Qaratəpə kəndi

Telefon: 0506444257

Nizami kənd M.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Nizami kəndi

Telefon: 0504635953

Muğangəncəli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Muğangəncəli kəndi

Telefon: 0506620296