Dadaşbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Dadaşbəyli kəndi

Zal Qarağac kənd M.Mikayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Zal Qarağac kəndİ

Telefon: 0558978325

Muradbəyli kənd M.Daşdiyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Muradbəyli kəndi

Telefon: 0553854622

Cəngən kənd A.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cəngən kəndi

Telefon: 0505637244

Əsgərbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Əsgərbəyli kəndi

Telefon: 0504164781

Çöl Dəllək kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Çöl Dəllək kəndi

Telefon: 0558822501

Salmanlı kənd Ş.Kərimov adına umumi orta məktəb

Ünvan: Salmanlı kəndi

Telefon: 0504340024

Hacibəbir kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Hacibəbir kəndi

Telefon: 0558696955

Balakənd kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Balakənd kəndi

Telefon: 0555577997

Osmanlı kənd A.Məmmədov adına umumi orta məktəb

Ünvan: Osmanlı kəndi

Telefon: Osmanlı kənd A.Məmmədov adına umumi orta məktəb

Xankeçən kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Xankeçən kəndi

Telefon: 0505832405

Axtaçı-Muğan kənd S.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Axtaçı-Muğan kəndi

Telefon: 0504113860

Surxayoba kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Surxayoba kəndi

Telefon: 0706704517

Kürkəndi kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Kürkəndi kəndi

Telefon: 0557752215

Yastıqobu kənd umumi orta məktəb

Ünvan: Yastıqobu kəndi

Telefon: 0557687116